OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
Nami používané technológie sú schopné označiť skoro všetky druhy materiálu / plasty, kovy, drevo, papier, koža /.
 
Samozrejme akceptujeme aj Vami donesený materiál.
 
Materiál  niekedy sám podmieňuje zvolenie technológie spracovania. Nie je pre nás problém každý špecifický prípad s Vami prekonzultovať a nájsť najvhodnejšie riešenie.
 
Podľa spôsobu spracovania materiálu môžme rozdeliť gravírovanie na dve skupiny :
 
                                      - tepelné, pri ktorom dochádza k narušenie štruktúry povrchu pôsobením tepla vytvoreného laserovým lúčom
 
                                      - mechanické,  pri ktorom dochádza k narušenie štruktúry povrchu pôsobením rycieho nástroja, resp. frézy.